Bowling, bilijard og kino er populært på de dagene man ønsker å holde seg inne. Både på Kilden i Tønsberg og Metro Bowling i Sandefjord er det ulike aktiviteter for alle aldre. Her kan både barn, ungdom og voksne ha det mye moro.