Haugar Kunstmuseum

Haugar kunstmuseeum viser kunstverk om vikingtiden. Både vikingtiden, sagalitteraturen og den norrøne mytologien har utfoldet seg i vår kunst- og kulturhistorie siden tidlig 1800-tallet og frem til i dag. I Vestfold har vikingtiden en helt unik arkeologisk og kulturhistorisk forankring. Blant annet er det her man har funnet Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet. På Haugar kan du lære mer om denne historien til vikingene i Vestfold.