HVALFANGSTMUSEET I SANDEFJORD

Hvalfangstmuseet i Sandefjord har et veldig spennendene program for høstferien i år. ”Hvalfall” er deres arrangement med fokus på barnefamilier, men også andre interesserte er hjertelig velkommen. Hver dag fra klokken 12.00, vil det være miniforedrag om hvalskjelettene på museet, samt litt prat om hvilke dyr som faktisk eter opp hvalen.

 ”Et hvalfall er som en oase på dyphavssletten, et sprudlende liv av de underligste skapninger. De lever av og på en død hval som har sunket til havets bunn. Slik kan en hval som har levd i over femti år, skape et yrende liv i nye femti år, inntil hele kadaveret - med knokler og alt - er spist opp”. 

 Kortfilmen ”Whale Fall (After Life of a whale”) av Sharon Shattuck og Flora Lichtman vil bli vist i skjelettrommet i samme periode.

 

Det vil også bli holdt barneverksted, hver dag klokken 12.30. Her får barna mulighet til å lage sine egne hvalskjelett ved hjelp av saks, stiftemaskin, hullemaskin og pappkrus/tallerkener.