Når det gjelder beskrivelse av kyststien i Sandefjord, så har Sandefjord kommune gitt oss tillatelse til å hente Sandefjord kommunes egen informasjon om kyststien i Sandefjord. 


Kyststien sandefjord