SKADEDYRBEKJEMPER


MAUREX

Autorisert skadedyrbekjemper & anleggsgartner

Det er viktig med tiltak før problemene blir for store. Har du mistanke om et skadedyrproblem, har Maurex tiltak som vil løse dine skadedyrproblemer.

Skadedyr kan forårsake store negative økonomiske og helsemessige konsekvenser.

MAUR

Maur er nyttige insekter som gjør en kjempejobb i naturen, de bryter ned og rydder opp med sitt uovertruffene antall individer som samarbeider om å få ting gjort. Men maur er ikke så populære å få i hus.

 

STOKKMAUR

En varmekjær maur som gjerne tar bolig i vegger og gulv. De lever ikke av huset ditt men gnager seg plass til maursamfunnet som hele tiden er ekspanderende. Når samfunnet blir stort nok, deler de seg eller lager satelittsamfunn. Dette skjer på sommeren hvor vi gjerne ser maurene sverme (flymaur). Er du uheldig kan du faktisk få flere tuer i samme huset.

Typiske byggesteder for stokkmaur: Sør eller vestvendte vegger der det er varmt, i vannskadde materialer bak/under varmtvannsberedere, kjøleskap eller lignende varmekilder, under vinduskarmer, og i hulrom der de ikke blir forstyrret

Stokkmauren er flink til å gjemme seg slik at dens naturlige fiender ikke skal finne ut hvor de går og bor, det kan derfor være vanskelig og lokalisere et samfunn. Ser du maur som rusler rundt i huset ditt er det STOR sansynlighet for at du har en tue i huset, det kan da være lurt å kontakte noen som vet hva de skal se etter. Hvis du prøver å gjøre ting på egenhånd, er det stor mulighet for at du skremmer maurene til et annet sted i huset som kanskje er vanskeligere tilgjengelig. Det er dessuten ikke en lett oppgave å drepe et helt stokkmaur samfunn som inneholder flere tusen individer.

Spor etter stokkmaur kan være: ansamlinger av spon, gnagd isolasjon, insektsrester langs listverk.

 

SORT TREMAUR

Er en liten maur som til forveksling kan ligne på jordmauren,

den er gjerne flere i antall, svermer ofte inne, lukter sitrus

(hvis du knuser et eksemplar imellom fingrene) og ikke minst den gnager på treverk.

Den bosetter seg gjerne oppe under taket / loftet og kan være lei å bli kvitt.

Spor etter tremaur kan være: gnagd isolasjon, tremel, vingerester.

SORT JORDMAUR (sukkermaur)

Gjør ikke skade på bygninger men kan være svært plagsomme med sin tilstedeværelse overalt hvor de kan finne mat (f.eks. en dråpe saft).  Hus uten kjeller med varmekabeler i gulvet er yndede yngleplasser for disse små tassene, under heller og ting som blir liggende på bakken likeså. Mange har vel prøvd med egeninsats mot disse uten å lykkes.

Ring hvis dere trenger hjelp!  

 

SKOGSMAUR

Skogsmauren holder seg stort sett i skogen hvor de kan bygge imponerende tuer. Det er derimot ingen grunn til begeistring hvis de skulle finne på å bygge i nærheten av deg og dine uteplasser.

Noen ganger kan de finne på å bygge i våre bygninger, gjerne i hulrom og åpninger da skogsmauren ikke gnager på treverk. Skogsmauren er hissige, og biter hvis de får mulighet. Om du ikke får maurene fjernet kan de bli fryktelig mange. MAUREX tar jobben.

(PS. Diesel er bare et av midlene som ikke egner seg til bekjempelse av skogsmaur)

Hans Petter Schelbred

Nesskogen 9

3233 Sandefjord

mob. 48 09 32 32

hans@maurex.no

Autorisert skadedyrbekjemper & anleggsgartner.

 

BOREBILLER

Stripet borebille er et ganske vanlig fenomen i eldre trehus. Angrep av disse kan sees ved at det er fullt av små flyvehuller i overflaten. Det er imidlertid ikke bare overflaten som er angrepet men hele bjelken kan være infisert. Det er larvene til borebillen som gjør skaden.

Borebillen kan leve i treverket to til tre år hvor den gnager seg rundt før den blir forvandlet til ferdig borebille. Da gnager den seg ut av treverket og flyr avsted for å parre seg, deretter legger den egg i trevirket igjen og så har vi syklusen. Dersom ikke angrepet er for stort, vil det være nok å sprøyte alt treverk på og rundt angrepsstedet med borebillemiddel. Ved større angrep må evt. bæring byttes.

 

VEPS

Vepsekolonier er ettårige, og kun unge dronninger overvintrer. De kommer frem fra vinterdvalen tidlig på våren. Hver dronning begynner å lage et nytt vepsebol. Bolet kan plasseres fritthengende for eksempel i busker, trær, innunder tak eller på loft.

Jordveps kan bygge bol både over og under bakken. Vepsekolonien og bolet vokser gjennom sommeren. En dronning kan produsere 12.000 arbeidere på en sommer, men en arbeider lever bare i 2-3 uker. I august kan kolonien telle over to tusen individer, og bolet kan være større enn en fotball.

På sensommeren begynner arbeiderne å danne ekstra store larvekamre. Disse blir til nye dronninger. Fra et stort bol kan det komme et hundre talls nye dronninger. Sammen med dronene flyr de ut og parer seg. Dronene dør raskt, mens de nyparete ungdronningene overvintrer til neste vår f.eks. i et jordhull, et hult tre, en vedstabel eller en krok på et loft.

 

Bekjempelse uten kjemikalier

Man bør først vurdere om bekjempelsen kan gjennomføres uten kjemiske insektmidler.

Er bolet fritthengende og lett tilgjengelig kan man forsiktig tre en plastpose rundt bolet,

knyte posen tett igjen og legge den umiddelbart i en dypfryser. Vepsene vil dø i løpet av noen timer.

En alternativ metode er å plassere en støvsugerslange nær åpningen til bolet og støvsuge opp vepser som er på vei inn og ut av bolet. Denne metoden krever tålmodighet siden det

kan ta lang tid før alle individene har søkt seg ut. Plasser støvsugerposen i dypfryseren når fangsten er ferdig. Utover høsten dør den gamle dronningen og arbeidernes arbeidsoppgaver opphører. Arbeiderne flyr da hvileløst rundt en stund før de siste dør når frostnettene kommer.

 

Farligebekjempningstiltak

Å prøve å stenge vepsene inne i bolet ved å tette åpningen de flyr inn igjennom veggen er ikke å anbefale, da vepsene raskt vil vil finne eller lage en ny åpning.

I verste fall kan den nye åpningen lede vepsene til steder som stue, kjøkken eller soverom.

Metoden å helle brennbare væsker ned i vepsebol for så å tenne på er sjelden effektivt, dessuten farlig og frarådes på det sterkeste.

 

Vurder professjonell hjelp

Dersom man står overfor et stort vepsebol med mange individer, bør det utvises spesiell forsiktighet. Er man usikker på om en selv vil klare å utføre bekjempelsen, kan bruk av profesjonell skadedyrbekjemper være et godt alternativ.

 

MUS & ROTTE

Serviceavtaler mot mus og eller rotte, salg av gift og utstyr. Ring for tilbud.

 

 

DUER

Salg av duepigger og nett på forespørsel. Nedskyting ved godkjennelse (har jegerprøven)

Spesialsertifisering for bruk av giftgassen fosforbrinte

Maurex har spesialsertifisering for bruk av giftgassen fosforbrinte. Det er endel begrensninger rundt dette. Derfor må hvert enkelt tilfelle vurderes og utredes før igangsetting. av forgiftet åte mot vånd, og andre tiltak på forespørsel.

 

 

VÅND

 

FRANSK SNEGLE

Sneglen er kalt både brunskogsnegl, iberiaskogsnegl og «mordersnegl». Sneglen omtales nå som brunskogsneglen, og ikke som «iberiaskogsneglen». Grunnen til at den har skiftet navn er ifølge Bioforsk at den har skiftet opprinnelsessted. Man trodde den kom fra den iberiske halvøy, men det viser seg at den kommer fra Sør-Frankrike. Ifølge Bioforsk er brunskogsnegl er en typisk skogsnegl, den er ensfarget, og kan bli 15 cm. Fargen kan variere fra lyst oransje til mørkebrunt.

Sneglen kom sannsynligvis hit i 1988 som blindpassasjer med planter eller blomsterjord.

Her har den funnet et fuktig og kjølig klima som passer den perfekt.

Det er en kjent sak at spredning av fremmede arter kan medføre miljømessige, helsemessige og økonomiske problemer i nye miljøer.

Arter som spres til områder der de ikke hører hjemme kan endre økosystemer og være smittebærere. De kan også ekspandere kraftig fordi bestanden ikke blir holdt i sjakk av naturlige fiender som de gjerne har der de kommer fra.

For å begrense snegleinvasjonen der du bor er det viktig at du sørger for godt renhold i hagen din, fjerner råttent og dødt plantemateriale, samt prøver å eliminere fuktige gjemmesteder. Rydd opp i alt slags rot som ligger å slenger, på den måten vil du ta bort mange av sneglens gjemmesteder. Da vil mus og rotter heller ikke finne det så attrakttivt og bosette seg i området. Godt ugressrenhold og kortklipt plen er også med på å minske omfanget. En luftig og oversiktlig hage er å foretrekke fremfor en tett og overgrodd en.

Disse tiltakene er dessverre ikke nok. Forskerne mener Brunskogsneglen er kommet for å bli, og vil du se færre av dem i hagen din, er det bare å starte sneglekrigen.

Er du lei av å plukke snegler i hopetall hver dag, kan du i tillegg benytte deg av kjemisk bekjempelse. Ved å starte bekjempelsen tidlig på året forhindrer du de første sneglene å formere seg, noe som vil ha stor betydning for resten av sesongen. Det går imidlertid ikke an å gi noen garanti for sneglefrihet, fordi det vil kunne komme nye individer til ifra omkringliggende arealer. Men for hver snegle du dreper bremser du invasjonen.

Å samarbeide med naboen kan derfor være lurt for å få en så effektiv behandling som mulig.

Om dere ønsker hjelp til å ta tak i problematikken i deres hage, kan Maurex tilby utlegging av åte med oppfølging, eller salg av sneglegift. Sneglegiften har ingen skadelig effekt på andre dyr eller planter. Ta kontakt for pris.