Om Vestfoldguide

Vestfoldguide er et digitalt turistkontor for Vestfold fylke. Nettsiden har fem hovedseksjoner rettet mot forskjellige segmenter; ferie, fritid og turistinformasjon, kultur- og arrangementsoversikt, kurs & konferanse, booking reise og overnatting, og events / opplevelser i Vestfold og Ytre Oslofjord.

De internasjonale nettsidene til Vestfoldguide med språkene engelsk, tysk, italiensk, spansk og fransk, skal dekke turistinformasjon ut i sine respektive reiselivsmarkeder som sin norskspråklige versjon. Alle de internasjonale versjonene av Vestfoldguide vil bli lansert i løpet av 2015.

 Vestfoldguide er en virksomhet i selskapet Dahl Media og er et helt uavhengig destinasjonsselskap uten økonomiske bindinger til stat, kommune og private foretak. Med hjertets lyst og entusiasme er hovedintensjonen til Vestfoldguide å løfte frem Vestfold som Europas mest spennende turistdestinasjon.

Kom i kontakt med oss --->