Nevlunghavn ligger på Brunlaneskysten. Denne spennende kyststrekning er helt unik og spesiell, både på grunn av landskapet og historiske  hendelser. Vest for Nevlunghavn finner området Saltstein som består av lavafjell med den såkalteBrunlanesvulkanen som opphav. Ved siden av Saltstein ligger den enorme rullesteinsstranda Mølen - en del av verdens største naturmonumenter fra siste istid, i tillegg kan du beundre alle gravrøyse som ligger her. Øst for Nevlunghavn, på andre siden av Havnebukta, ligger Løvallodden med et av Norges eldste landskap. Her på båndgneiskledte Løvallodden står du på fjell som stammer fra den norsk-svenske urfjellkjeden, som ble til for mer enn tusen millioner år siden. Øst for Løvallodden stikker odden Styggås markant ut i havet. 

Spesielle og fascinerende steder er det mange av langs Vestfoldkysten. Langs denne henførende og skjønne skjærgård er de fleste av stedene kjent for de fleste, men vi er allikevel ganske sikker på at færreste har vært på Styggås, og sikkert mange som aldri har hørt om stedet. Årsaken er nok at Styggås ligger litt skjult av tett kystskog og er heller ikke så lett tilgjengelig på grunn av dårlig skilting. Det til tross for at stedet ligger svært tett innpå kyststien i Brunlanes.


Det er et interessant geologisk mesterverk vi møter ut på holmen Styggås. Styggås består av lagdelte bergarter fra kambro-silurtiden, en forsteining av sjøbunnsedimenter nedfelt for omkring 500 millioner år siden. Kambrosilur er en fellesbetegnelse for de geologiske periodene, kambrium, ordovicium og silur. Dette er den eldste epoken i Jordens oldtid. Perioden strekker seg fra 410 til 550 mill. år tilbake i tid. Kambrosilurske bergarter er vanlige i Oslofeltet som strekker seg fra Langesundsfjorden til Mjøsa.


Tilgjengeligheten og adkomsten til området er faktisk ganske grei bare man vet hvor man skal gå (se kart nedenfor). Du kan enten gå igjennom skogen eller gå opp fjellet fra strandområdet i Smørvika som skiller Løvallodden og Styggås. Best egnet parkeringsplass finner du ved Omrestranda i Nevlunghavn. Her fra følger du kyststien i ca. 3 km til Smørvika som er enden av det åpne svaberglandskapet, Løvallodden. En annen adkomst til Styggås er å ta av fra Helgeroveien og sykle, gå eller kjøre bil ned til Ødegårdsbukta. Vi gjør oppmerksom på at det er få steder her som egner seg som parkeringsplass for bilen. Gå i retning havet gjennom skogen her. Det blir etter hvert tett med trær og vegetasjon, men fortvil ikke, du kommer frem til slutt.