Vestfold Golfklubb

En golfperle i idylliske omgivelser! Vestfold Golfklubb ble stiftet på Hotell Klubben i Tønsberg 26. mars 1958, og er en av landets eldste klubber. Klubben har en visjon – Golf for alle – hvor alle skal oppleve et åpent og inkluderende miljø preget av romslighet og positive holdninger. Banen gjennomgikk betydelig utvidelse og ombygging i perioden 2000 – 2002, og fremstår i dag som en svært attraktiv bane for alle typer golfere, medlemmer som gjestespillere. I de senere årene har det vært avholdt en rekke større turneringer på banen. Nevnes skal Challenge Tour i 2004 og P4 Tour i 2005. I forbindelse med klubbens 50 års jubileum i 2008 arrangerte klubben Norgesmesterskapet individuelt.

Vestfold Golfklubb er en av landets eldste 18 hulls baner. Banen fikk 18 hull i 1976, og er siden blitt bygget om flere ganger. I august 2002 åpnet en helt ny hovedbane, der samtlige greener, teesteder og bunkere er bygget om. Flere fairways er nye, det er bygget flere vannhindere på banen, og det er bygget 6 hull på nye områder. I tillegg er det anlagt 9 hulls bane, (slopet) delvis på gamle hull, delvis på nye områder. 

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Vestfold Golfklubb, Postboks 64, 3108 Vear

Telefon: 33 36 25 00 / 33 36 25 05

www.vgk.no

E-post: vgk@vgk.no